1 . Bảng giá Massage này chỉ áp dụng cho khu vực , đối với các CN giá và dịch vụ sẽ có thể thay đổi