Category Archives: Tin Tức

𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐌 𝐒𝐏𝐀 𝐂𝐎́ 𝐆𝐈̀ 𝐇𝐎𝐓 🤩🤩🤩🤩

👉𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐨̂̉ 𝐯𝐚𝐈 𝐠𝐚́𝐲 + 𝐉𝐣𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐥 𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟐𝟗𝟗𝐤( 𝐠𝐢𝐚́ 𝐠𝐨̂́𝐜 𝟑𝟕𝟎𝐊)😍😍 👉𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐓𝐡𝐚́𝐢- 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝟔𝟎 𝐩𝐡𝐮́𝐭 + 𝐉𝐣𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐥 𝐛𝐚𝐧𝐠 𝟑𝟕𝟗𝐤( 𝐠𝐢𝐚́ 𝐠𝐨̂́𝐜 𝟒𝟗𝟎𝐤)🍁🍁 👉𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐠𝐨̣̂𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡, 𝐬𝐚𝐥𝐨𝐧 + 𝐉𝐣𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐥 𝐛𝐚𝐧𝐠 𝟐𝟗𝟗𝐤( 𝐠𝐢𝐚́ 𝐠𝐨̂́𝐜 (𝟑𝟒𝟎𝐊)💋💋 𝐂𝐡𝐚̆́𝐜 𝐜𝐡𝐚̆́𝐧 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 […]

Lập Team Cùng Xả Stress Xông Hơi Jjim Jil Bang Cùng Charm Spa

Những ngày làm việc mệt nhoài, với bao nhiêu công việc trong tuần phải giải quyết thật là khiến bạn bị stress. Hãy cùng lập team giải toả stress với xông hơi Jjim Jil Bang cùng Charm Spa. – Cần chi du lịch xa, đi Spa là đủ các bạn ơi!!! – Ốc đảo Hàn […]